Enerzijds consulteerden we de brede bevolking van Kessel-Lo, anderzijds kwamen we intensief samen met een vaste groep van 25 inwoners die het burgerpanel vormden. Het programma verliep in verschillende fasen: eerst bevroegen we de brede bevolking, vervolgens genereerden we ideeën. Ten slotte formuleerden we doelstellingen. Al deze stappen vormden samen input voor het nieuwe en ambitieuzere mobiliteitsplan voor Kessel-Lo.

Met deze aanpak willen de stad en Leuven 2030 Kessel-Lo samen met haar inwoners 'vormgeven'. En dit met het doel om zo veel mogelijk ruimte te maken voor duurzame mobiliteit, meer biodiversiteit en een aantrekkelijke publieke ruimte in het algemeen.