Help-artikel

Hoe willen we dit bereiken?

Enerzijds consulteren we de brede bevolking van Kessel-Lo, anderzijds komen we intensief samen met een vaste groep van 25 inwoners die het burgerpanel vormen. Het programma verloopt in verschillende fasen: eerst bevragen we de brede bevolking, vervolgens genereren we ideeën. Ten slotte plannen en experimenteren we samen. Al deze stappen vormen samen de input voor het nieuwe en ambitieuzere mobiliteitsplan voor Kessel-Lo. Daarnaast zal het burgerpanel uiteindelijk beleidsaanbevelingen voor Kessel-Lo formuleren en zetten we deze plannen en ideeën samen om in concrete acties.

Met deze aanpak willen de stad en Leuven 2030 Kessel-Lo samen met haar inwoners 'vormgeven'. En dit met het doel om zo veel mogelijk ruimte te maken voor duurzame mobiliteit, meer biodiversiteit en een aantrekkelijke publieke ruimte in het algemeen.