Help-artikel

Wat en waarom?

De komende twee jaar willen de stad en Leuven 2030 de openbare ruimte van Kessel-Lo herdenken sámen met de inwoners van Kessel-Lo. Enerzijds gaan we te rade bij de brede Kesselse bevolking, anderzijds komen we ook intensief samen met een vaste groep van 25 inwoners: het burgerpanel.

Wat is een burgerpanel?

Algemeen is een burgerpanel een representatieve groep van burgers uit een bepaalde gemeenschap die over een project of een thema advies geeft. Ze nemen de tijd om te leren over een onderwerp en hierover in gesprek te gaan om tot een gedragen advies te komen. 

Wat doet het burgerpanel?

Het burgerpanel bestaat uit 25 inwoners, geloot uit de Kesselse bevolking. Een jaar lang zullen we regelmatig samenkomen. We kijken naar 3 thema's: ontmoeting, verplaatsing en klimaatrobuustheid. We gaan aan de slag met de bevindingen en ideeën van alle inwoners van Kessel-Lo. Die combineren we met de kennis van experten. Zo komen we met het burgerpanel tot aanbevelingen voor het schepencollege en dragen we bij aan concrete plannen, waaronder een mobiliteitsplan.

Waarom een burgerpanel?

Het burgerpanel brengt verschillende meningen samen, zo werken we in groep aan een toekomstvisie. Het is een vernieuwende manier om samen met de burgers stad te maken. Gemeenteraadsleden zetelen niet in het burgerpanel.

Waarom precies 25 burgers?

Het burgerpanel bestaat uit 25 burgers omdat dat een haalbaar aantal is. Het zorgt voor diverse meningen en visies. Tegelijk is het werkbaar tijdens vergaderingen die (door corona) in een digitale omgeving zullen doorgaan.