Help-artikel

Hoe is het burgerpanel gevormd?

We stelden het burgerpanel samen met een loting in twee stappen. Door met deze loting te werken, weerspiegelt het panel de inwoners van Kessel-Lo.

Stap 1

We kozen willekeurig uit het bevolkingsregister 2000 Kesselaars, die 18 jaar of ouder zijn. Via een brief werden zij uitgenodigd om in het burgerpanel te zitten. Tot 21 februari konden deze 2000 mensen reageren en aangeven of ze zich al dan niet kandidaat stelden. In deze fase hielden we al rekening met leeftijd en geslacht.

Aantal inwoners in Kessel-Lo (18+)

Mannelijke inwoners
18 - 25 jaar:1.483(6,15%)
26 - 45 jaar:4.621(19,16%)
46 - 65 jaar:3.536(14,66%)
66+ jaar:2.005(8,31%)
Vrouwelijke inwoners
18 - 25 jaar:1.515(6,28%)
26 - 45 jaar:4.714(19,55%)
46 - 65 jaar:3.678(15,25%)
66+ jaar:2.563(10,63%)

Eerste loting: steekproef

Mannelijke inwoners
18 - 25 jaar:123(6,15%)
26 - 45 jaar:383(19,15%)
46 - 65 jaar:293(14,65%)
66+ jaar:166(8,30%)
Vrouwelijke inwoners
18 - 25 jaar:126(6,30%)
26 - 45 jaar:391(19,55%)
46 - 65 jaar:305(15,25%)
66+ jaar:213(10,65%)

Stap 2

Van alle inwoners die we uitnodigden, stelden 148 zich ook werkelijk kandidaat. Om uit deze groep 25 panelleden te kiezen, hielden we een tweede loting.

Hoe verliep de loting in stap 2?

De standaardcriteria voor een burgerpanel zijn:

 • Leeftijd

 • Geslacht

 • Opleiding

Daarnaast keken we ook naar extra eigenschappen of criteria die relevant zijn voor dit traject:

 • Woonplaats

 • Woningtype

 • Belangrijkste vervoersmiddel

Eerst gingen we na hoe deze eigenschappen verdeeld zijn bij de inwoners van Kessel-Lo. Met andere woorden: wie woont er nu precies in Kessel-Lo en hoe?

Waar haalden we cijfers over die verdelingen?

 • Geslacht en leeftijd: data van dienst burgerzaken

 • Geografische spreiding en woningtype: GIS (Geografisch Informatie Systeem) van dienst Data en GIS

 • Scholingsgraad en belangrijkste vervoersmiddel: cijfers van meest recente stadsmonitor

Die verdelingen moesten ook terugkomen in het panel. Daarom vroegen we aan iedereen die zich kandidaat stelde om een lijst in te vullen over deze eigenschappen. Al die eigenschappen en de verdelingen in Kessel-Lo voegden we toe in een computerprogramma. Het programma koos één voor één personen uit de lijst en ging na aan welke kenmerken deze persoon voldeed.

Het programma begon met de groepen die het minst vertegenwoordigd zijn om zo steeds uit een zo groot mogelijke groep personen te loten. Het programma bleef lopen tot er 25 personen geselecteerd waren en er voldaan was aan alle gestelde criteria. 

Dit proces verliep anoniem want de namen werden vervangen door een nummer. Pas toen de loting afgerond was, werden de namen weer zichtbaar.  

In de grafieken hieronder zie je hoe de verdelingen in het burgerpanel overeenkomen met de samenstellingen van de hele Kesselse bevolking.

Geslacht van alle Kesselaars

 • Percentage mannen in Kessel-Lo: 48% 

 • Percentage vrouwen in Kessel-Lo: 52%

Leeftijd van alle Kesselaars

 • Inwoners tussen 18 en 25 jaar: 12% 

 • Inwoners tussen 26 en 45 jaar: 39% 

 • Inwoners tussen 46 en 65 jaar: 30% 

 • Inwoners boven 66 jaar: 19%

Geslacht en leeftijd van burgerpanelleden

Mannelijke inwoners
18-25 jaar:2(8,00%)
26-45 jaar:5(20,00%)
46-65 jaar:2(8,00%)
66+ jaar:3(12,00%)
Vrouwelijke inwoners
18-25 jaar:1(4,00%)
26-45 jaar:5(20,00%)
46-65 jaar:5(20,00%)
66+ jaar:2(8,00%)

Geografische spreiding van alle inwoners in Kessel-Lo

 • Woont aan het station of langs steenwegen: 12%

 • Woont ergens anders in Kessel-Lo: 88%

Woonplaats van burgerpanelleden

Aan het station of langs steenwegen
Aantal:3(12,00%)
Ergens anders
Aantal:22(88,00%)

Opleidingsniveau van alle Kesselaars

 • Laaggeschoolde inwoners in Kessel-Lo: 40% 

 • Hooggeschoolde inwoners in Kessel-Lo:  60% 

Opleidingsniveau van burgerpanelleden

Hooggeschoold
Aantal:15(60,00%)
Laaggeschoold
Aantal:10(40,00%)

Belangrijkste vervoersmiddelen

Uit de stadsmonitor blijkt dat:

 • 7% van de inwoners in Kessel-Lo zich voornamelijk te voet verplaatst;

 • 32% vooral de fiets neemt om zich te verplaatsen;

 • 26% het openbaar vervoer aanduidt als zijn of haar belangrijkste vervoersmiddel;

 • 33% van de Kesselaars zich vooral met de auto verplaatst.

Kesselaars die zich kandidaat stelden voor het burgerpanel, konden hun twee belangrijkste vervoersmiddelen aankruisen in onze vragenlijst. Om de verdeling uit de stadsmonitor ook in het burgerpanel vertegenwoordigd te zien, hebben we ervoor gezorgd dat er bij de loting minstens 2 van de 25 leden (8%) ‘te voet’ hadden aangeduid als één van zijn of haar voornaamste transportmiddelen, minstens 8 leden (32%) ‘fiets’ hadden aangekruist als een van de belangrijkste manieren om zich te verplaatsen, ten minste 7 leden (28%) vaak het openbaar vervoer nemen en minstens 8 leden (32%) de auto als een van hun belangrijkste vervoersmiddelen zien.

Woningtype van alle Kesselaars

 • Percentage van inwoners die in een woning wonen: 72%

 • Percentage van inwoners die in een appartement of een andere woonvorm wonen: 28%

Woningtype van burgerpanelleden

Woning
Aantal:18(72,00%)
Appartement/andere
Aantal:7(28,00%)