Nieuws

News Article

28 doelstellingen voor Kessel-Lo van morgen

© Stad Leuven

Het burgerpanel heeft 28 doelstellingen opgesteld. Het panel wil dat Kessel-Lo in de toekomst in de eerste plaats een woonomgeving is waar groen, leefbaarheid en comfort voorop staan

Wat voorafging

Even terug in de tijd. In het voorjaar stelden 25 Kesselaars die samen het burgerpanel vormen, prioriteiten op voor de toekomst van Kessel- Lo. Daarvoor keken ze naar de resultaten van een grote bevraging over de ideale straten, pleinen en buurten. Om deze prioriteiten te realiseren, konden Kesselaars hun ideeën voor het Kessel-Lo van morgen insturen. Zo verzamelden we uiteindelijk 842 voorstellen.

Dankzij al die inspiratie bepaalde het burgerpanel onlangs 28 doelstellingen voor het Kessel-Lo van de toekomst. Het kon daarvoor rekenen op de deskundigheid van stadsdiensten en experten.

Wat gebeurt er hierna?

Het studiebureau dat momenteel het mobiliteitsplan voor Kessel-Lo uitwerkt, zal de doelstellingen als input gebruiken. In het najaar krijgen alle Kesselaars de kans om hierover in dialoog te gaan. Daarnaast vormen de doelstellingen de basis voor de volgende fase van Vorm 3010: Kesselaars kunnen dan samen ideeën omzetten in concrete projecten in hun eigen straat of buurt.

Benieuwd naar het vervolg? Bekijk het traject in detail.  

pusblished