28 doelstellingen voor Kessel-Lo

In het voorjaar '21 stelde het burgerpanel samen met experts prioriteiten op voor Kessel-Lo. Zij gaven richting aan het gewenste toekomstbeeld van het openbare domein rond drie thema’s: ontmoeting, verplaatsing en klimaatrobuustheid. In het kader van die prioriteiten dienden Kesselaars 842 ideeën in over hun ideale straten, pleinen en buurten. Daaruit bepaalde het burgerpanel samen met experten doelstellingen voor het Kessel-Lo van de toekomst.

De doelstellingen vormden de basis voor het verdere verloop van het traject. Bovendien werden ze door het studiebureau gebruikt als input voor een mobiliteitsplan.

Het burgerpanel wil dat Kessel-Lo in de eerste plaats een woonomgeving is, waar groen en leefbaarheid/comfort voorop staan. Dat toekomstbeeld steunt op 28 doelstellingen, gekoppeld aan de 10 prioriteiten. De stad gaat hier de komende jaren mee aan de slag bij plannen en projecten voor het openbaar domein in Kessel-Lo.

© Elise Kiesekoms